Čistá řeka Berounka 2017

Druhý ročník akce „Čistá řeka Berounka“ se letos konal v sobotu 22. dubna při příležitosti Dne země za výrazně chladnějšího počasí, než loni. Velký počet přihlášených dobrovolníků to odradilo a o to náročnější byl úklid pro ty, kteří se do čištění i tak zapojili. 
 
V sobotu ráno panovala i přes vytrvalý déšť dobrá nálada a po rozdělení materiálu se všichni vydali po proudu řeky Berounky. Někdo šel podél břehu, ti otužilejší sbírali odpadky z lodi. Opět se nasbíralo velké množství odpadu, který během roku naplavila voda, nebo do řeky vhodili sami lidé. Přímo ve vodě se pak nejvíce nacházely plastové a skleněné lahve od nápojů, kusy polystyrenu a nespočet různých plastových obalů. Ani se nechce věřit, co všechno jsou lidé schopni do přírody vyhodit. V podstatě se už dopředu dá počítat s tím, že se objeví nějaká lednička nebo pračka a spíše než výjimkou se to stává tradicí. Letos tomu nebylo jinak. 
 
Dobrovolníky po břehu sledovalo doprovodné auto, do kterého bylo možné průběžně nakládat naplněné pytle s odpadky. Na konci čištěného úseku pak na všechny čekal rozdělaný oheň s buřty a horký čaj. Celkově se podařily vyčistit tři ze čtyř plánovaných úseků. Zajímavé je, že i s výrazně menším počtem dobrovolníků (52) se posbíralo jen o trochu méně odpadu, než při loňském ročníku. Celkově to bylo zhruba 10 m3 odpadků (v roce 2016 12 m3). Například jen na úseku z Tříman do Zvíkovce se posbíralo na pět desítek pytlů odpadků. Se samotným čištěním se skončilo až kolem 18. hodiny a pak se ještě všechny odpadky roztřídili do přistavěných kontejnerů. Kontejner s plasty ve Zvíkovci byl naplněný až po okraj. 
 
Po úklidu se pak všichni sešli v tábořišti U Mloka, kde si za hudebního doprovodu sdělovali své dojmy a zážitky z čištění. 
 
Chtěli bychom všem zúčastněným moc poděkovat za to, že jim okolí řeky Berounky není lhostejné a jsou ochotni obětovat svůj čas a pohodlí pro dobrou věc. Snad se při dalším ročníku sejdeme za hezčího počasí a ve větším počtu.
 
Kdo se chystá 6. května na úklid horní Berounky z Plzně do Chrástu, tak je možné se přihlásit buď prostřednictvím formuláře nebo na telefonním čísle 724 036 984. Sraz je v sobotu v 9 hodin ráno v tábořišti U Dolanského mostu. 
 
Partneři akce:
  
Čištění dále podpořily obce Bohy a Zvíkovec.