Čistá řeka Berounka 2019

    Jako většina víkendů na jaře i ten poslední dubnový patřil velkým úklidům. Letos se čištění Berounky konalo v sobotu 27. dubna. Oproti minulým ročníkům začínal první úsek až na jezu Bukovec. Od Plzně totiž měli v pondělí v rámci školního projektu vyrážet studenti z plzeňského gymnázia. Bylo by nerozumné jim tuto snahu rozmlouvat, proto jsme se rozhodli takto. Nakonec byla ale akce studentů zrušena kvůli nepřízni počasí. Sobotní skupina nasbíraný odpad vyložila v tábořišti U Dolanského mostu, kde byl posléze odvezen pracovníky z Povodí Vltavy. 
 
     Úklidy na ostatních úsecích vypadaly obdobně jako v předešlých letech. Našly se převážně PET lahve a jiné plasty, koberec, pneumatiky... Nic, co by naše dobrovolníky za ta léta překvapilo. Nejvíce lidí se sešlo mezi Olešnou a Liblínem. Ruce tu přiložilo k dílu 62 dobrovolníků. Celkem pak na všech pěti úsecích vyráželo na lodích a pěšky 144 lidí. 
    I přes nejmenší počet účastníků podle počtu pytlů nasbírali nejvíce odpadu na prvním úseku. Obecně se dá říci, že čím blíže Plzni, tím více odpadků. V přírodní rezervaci Háj objevili dobrovolníci černou skládku. Na místě našli zhruba 10 metrovou hadici, radvanec a několik pneumatik. Na zbytku řeky pak bylo odpadu méně nebo stejně, jako v předchozích letech. Celkem to bylo na 14 m3 převážně plastového odpadu.
 
    Pro účastníky bylo mimo materiálu zajištěné také občerstvení. Někdo vzal za vděk tatrankou, jiný nealkoholickým pivem. V cíli se pak společně odměnili opečeným buřtem a dalšími pochutinami, které připravili sami organizátoři. 
 
    Jsme rádi, že vynaložené úsilí, energie a čas, které dobrovolně věnujeme k uspořádání akce takového rozsahu, nepřichází vniveč. Že dokážeme společně zorganizovat akci, na které se lidé baví a zároveň je přínosem pro naše okolí a těší se stále větší a větší oblibě. Tímto děkujeme všem zúčastněným.
 
    Za materiální pomoc děkujeme Povodí Vltavy, Ukliďme Česko a pivovarům Bakalář a Chříč. Za finanční podporu vděčíme obci Bohy.