Aktuality
Čistá řeka Berounka ZRUŠENA

Rozhodli jsme se, že jarní úklid nakonec organizovat nebudeme. Nikdo jsme netušili, že pandemie a opatření budou trvat tak dlouho. Nicméně věříme, že na podzim opět navážeme tam, kde v minulých letech.

Děkujeme za zájem a podporu a snad se uvidíme na podzim, kdy už bude situace doufejme příznivější. 

Článek z loňského 4. ročníku akce Čistá řeka Berounka najdete tady

 


Vodácká Berounka z.s.

Vodácká Berounka z.s. je dobrovolným, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na rozvoji vodácké turistiky v Plzeňském a Středočeském kraji, především na řece Berounce a jejích přítocích.


Hlavní cíle

Mezi hlavní cíle sdružení Vodácká Berounka patří především:

  • rozvoj a ochrana vodácké turistiky na řece Berounce
  • odstraňování překážek bránících vodní turistice na Berounce a zamezení vzniku překážek nových
  • ochrana a rozvoj památek, kulturních hodnot a krajinného rázu v oblasti řeky Berounky
  • informační činnost, vyhledávání, shromažďování, vyhodnocování a poskytování informací týkajících se vodácké turistiky
  • ochrana životního prostředí, spolupráce při zajišťování bezpečnosti vodáckých turistů
  • kooperace s jinými subjekty řešícími problematiku vodácké turistiky, cestovního ruchu a ekologicky šetrného rozvoje oblasti Berounky